Saya cerakinkan isi video ini. Dari auta ke fakta. 1. PMX buat sangkaan jahat terhadap Putrajaya. ‘Kamu yang buat dahulu’. Ada bukti ke, PMX? Kalau
Saya cerakinkan isi video ini. Dari auta ke fakta. 1. PMX buat sangkaan jahat terhadap Putrajaya. ‘Kamu yang buat dahulu’. Ada bukti ke, PMX? Kalau