செங்கோட்டையில்_விநாயகர்_சிலை மீது கல் எரிந்தது இந்து முன்னணி தான். விசாரணையில் அம்பலம்.. இந்து முண்ணனியின் முக்கிய தீவிரவாதிகள் கைது. இஸ்லாமியர்
செங்கோட்டையில்_விநாயகர்_சிலை மீது கல் எரிந்தது இந்து முன்னணி தான். விசாரணையில் அம்பலம்.. இந்து முண்ணனியின் முக்கிய தீவிரவாதிகள் கைது. இஸ்லாமியர்