โปสเตอร์หนังเรื่อง #ItLivesInside ได้แรงบันดาลใจมาจาก ‘พระแม่ทุรคา’ ปางหนึ่งของพระแม่อุมาที่อวตารลงมาปราบอสูร ตามความเชื่อของฝั่งฮินดู พระแม่ทุรคาคือป
โปสเตอร์หนังเรื่อง #ItLivesInside ได้แรงบันดาลใจมาจาก ‘พระแม่ทุรคา’ ปางหนึ่งของพระแม่อุมาที่อวตารลงมาปราบอสูร ตามความเชื่อของฝั่งฮินดู พระแม่ทุรคาคือป