ภาพรวมเด็กจุฬาคือฐานะดีเป็นส่วนใหญ่แหละ แต่ความเกิน average ที่เข้าถึงยากสำหรับเด็กที่ครอบครัวฐานะโอเค แต่ไม่ถึงกับรวยละไปเข้าจุฬา คือ afford แบรนด์เน
ภาพรวมเด็กจุฬาคือฐานะดีเป็นส่วนใหญ่แหละ แต่ความเกิน average ที่เข้าถึงยากสำหรับเด็กที่ครอบครัวฐานะโอเค แต่ไม่ถึงกับรวยละไปเข้าจุฬา คือ afford แบรนด์เน