หนังรักgthยุคเก่ามันตายไปแล้วงะ ผกกยุคตั้งต้นที่พอจะเล่าอะไรให้มันสร้างสรรค์และตราตรึงเหมือนสมัย gth ก็ไม่มีแล้ว (ยกเว้นพี่โต้งบรรจง/พี่จิม โสภณ ซึ่งก
หนังรักgthยุคเก่ามันตายไปแล้วงะ ผกกยุคตั้งต้นที่พอจะเล่าอะไรให้มันสร้างสรรค์และตราตรึงเหมือนสมัย gth ก็ไม่มีแล้ว (ยกเว้นพี่โต้งบรรจง/พี่จิม โสภณ ซึ่งก