รอบ Talk to me 39 บาท พิสูจน์ว่าคนไทยชอบดูหนัง ถ้าตั๋วไม่แพงจบ
รอบ Talk to me 39 บาท พิสูจน์ว่าคนไทยชอบดูหนัง ถ้าตั๋วไม่แพงจบ