Warrior Sadhu’ to Kothari brothers — the 10 unsung heroes of Ayodhya Ram Mandir movement Bairagi Abhiram Das He was known as the ‘Warrior Sadhu’
Warrior Sadhu’ to Kothari brothers — the 10 unsung heroes of Ayodhya Ram Mandir movement Bairagi Abhiram Das He was known as the ‘Warrior Sadhu’