ephehlweni. Lebhayi likhombisa amandla amakhulu but it also comes with great responsibility phezukwesbongo, udaba nezimfihlo zomndeni. Okunguthi
ephehlweni. Lebhayi likhombisa amandla amakhulu but it also comes with great responsibility phezukwesbongo, udaba nezimfihlo zomndeni. Okunguthi