#சென்னை_550மைல் சென்னை சென்ட்ரலிலிருந்து மேற்கு நோக்கி ஒரே நேர்க்கோட்டில் பொடி நடையாக கிளம்பினால் 889 கிமீ தொலைவில் வரும் #மங்களூர் சென்ட்ரல்
#சென்னை_550மைல் சென்னை சென்ட்ரலிலிருந்து மேற்கு நோக்கி ஒரே நேர்க்கோட்டில் பொடி நடையாக கிளம்பினால் 889 கிமீ தொலைவில் வரும் #மங்களூர் சென்ட்ரல்