*அவநம்பிக்கை கொண்டு அமர்வதற்கு உங்களுக்கு அவகாசம் இல்லை..!* மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் சட்டீஸ்கர் மாநிலங்களில் பாஜக பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்திருக்
*அவநம்பிக்கை கொண்டு அமர்வதற்கு உங்களுக்கு அவகாசம் இல்லை..!* மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் சட்டீஸ்கர் மாநிலங்களில் பாஜக பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்திருக்