@prossoff Shetani humwagusha mwanaume kupitia mwanamke iwe kufilisika lazima mwanamke ahusike sijui kwa nini??
@prossoff Shetani humwagusha mwanaume kupitia mwanamke iwe kufilisika lazima mwanamke ahusike sijui kwa nini??