उद्या बजेट ! पुढच्या वर्षीसाठी अजून काही नवीन कर येतील..कदाचित जातीलही..🤞 पण ह्या वर्षीच काय ? शिवाय आपण F&O केलं..Intraday केलं..Positional
उद्या बजेट ! पुढच्या वर्षीसाठी अजून काही नवीन कर येतील..कदाचित जातीलही..🤞 पण ह्या वर्षीच काय ? शिवाय आपण F&O केलं..Intraday केलं..Positional