Maneno yako yanaweza akuyasahau ndani ya dakika moja ,ila Kwa uliye mtamkia akayakumbuka mile Kwa milele,kuwa makini na maneno yako yanaweza kusahem
Maneno yako yanaweza akuyasahau ndani ya dakika moja ,ila Kwa uliye mtamkia akayakumbuka mile Kwa milele,kuwa makini na maneno yako yanaweza kusahem