எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ஜனநாயகமின்றி நடந்து கொண்டிருக்கும் தேர்தல் பாசிச மோடி கும்பலின் தேர்தல் நலனுக்காக ஏழு வாரங்களுக்கும் மேலாக நடத்தப்படும் மக்களவை
எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ஜனநாயகமின்றி நடந்து கொண்டிருக்கும் தேர்தல் பாசிச மோடி கும்பலின் தேர்தல் நலனுக்காக ஏழு வாரங்களுக்கும் மேலாக நடத்தப்படும் மக்களவை