மாநிலக் கட்சிகளின் செல்வாக்குப் பிரதேசங்கள் மக்களவை பொதுத் தேர்தலின் நாலாவது கட்டத்தை ‘உச்சி காலம்’ என்றே அழைக்கலாம்; பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக
மாநிலக் கட்சிகளின் செல்வாக்குப் பிரதேசங்கள் மக்களவை பொதுத் தேர்தலின் நாலாவது கட்டத்தை ‘உச்சி காலம்’ என்றே அழைக்கலாம்; பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக