உத்திர பிரதேசம் ரகசியம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல.. காங்கிரஸும் இவனும் என்ன பண்ணிருக்காங்கனா... 3கோடி அளவுக்கு கேரண்டி கார்டுனு ஒண்ணு அடிச்சி, உத்தி
உத்திர பிரதேசம் ரகசியம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல.. காங்கிரஸும் இவனும் என்ன பண்ணிருக்காங்கனா... 3கோடி அளவுக்கு கேரண்டி கார்டுனு ஒண்ணு அடிச்சி, உத்தி