תתמיד ותצא מהראש שלך חשבת שלא תהיה עצמאי חשבת שלא תצליח ללמד חשבת שלא תבנה גוף חשבת שלא תצליח לבשל חשבת שלא תצא לדייטים ותראה אות
תתמיד ותצא מהראש שלך חשבת שלא תהיה עצמאי חשבת שלא תצליח ללמד חשבת שלא תבנה גוף חשבת שלא תצליח לבשל חשבת שלא תצא לדייטים ותראה אות