भारतात दररोज सुमारे ६५,००० मुले जन्माला येतात. यापैकी सुमारे,४०,०००मुस्लिम मुले आहेत. इस्लाम - हा वेगवान भारतात वाढणारा दुसरा सर्वात मोठा धर्म आहे. स
भारतात दररोज सुमारे ६५,००० मुले जन्माला येतात. यापैकी सुमारे,४०,०००मुस्लिम मुले आहेत. इस्लाम - हा वेगवान भारतात वाढणारा दुसरा सर्वात मोठा धर्म आहे. स