*"நாகரீக அரசியல்!"* *திமுக தலைமைக் கழக பேச்சாளர் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி நீக்கம் மற்றும் உடனடி கைது நடவடிக்கை* *திமுகவினர் சமூக வலைத்தளங்களில்
*"நாகரீக அரசியல்!"* *திமுக தலைமைக் கழக பேச்சாளர் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி நீக்கம் மற்றும் உடனடி கைது நடவடிக்கை* *திமுகவினர் சமூக வலைத்தளங்களில்