เราสามารถเล่าเรื่องที่ #อิสราเอล ไปบุกรุกดินแดน #ปาเลสไตน์ ได้ เล่าการดำเนินนโนบายที่แข้งกร้าวของอิสราเอล ทำอันตรายต่อชาวปาเลสไตน์ จะเล่าไปถึงประวัติศ
เราสามารถเล่าเรื่องที่ #อิสราเอล ไปบุกรุกดินแดน #ปาเลสไตน์ ได้ เล่าการดำเนินนโนบายที่แข้งกร้าวของอิสราเอล ทำอันตรายต่อชาวปาเลสไตน์ จะเล่าไปถึงประวัติศ