demu asie na hela anamchukia mwanaume asie na hela, kweli masikini hatupendani.
demu asie na hela anamchukia mwanaume asie na hela, kweli masikini hatupendani.