Dogma Mafundisho Ambayo Ni Yalazima Kwa Waumini Wa Dini Na Mara Zote Ayawezi Kubadilishwa/Kuhojiwa. Ukristo & Uislam Sio Dini Ni Mahusiano Na M
Dogma Mafundisho Ambayo Ni Yalazima Kwa Waumini Wa Dini Na Mara Zote Ayawezi Kubadilishwa/Kuhojiwa. Ukristo & Uislam Sio Dini Ni Mahusiano Na M